Black & White
Blue & White
Green & White
Red & White
Yellow & White